Børnenes Hus Hammelev
Børnenes Hus Hammelev
Hammelev Bygade 18 B
6500 Vojens
avan@haderslev.dk
7450 7588
24857961

Kalender

Den Selvejende Institution Børnenes Hus Hammelev, er en aldersintergreret daginstitution der er normeret til 65 børn i alderen 0-6 år.

Børnene er fordelt på 5 grupper, Trolde som er vores vuggestue,Store Trolde som er de ældste vuggestue børn, Spilopper, Krudtugler og Vildbasser som er de ældste.


 

Den selvejende institution


En selvejende institution er finansieret af det kommunale budget men drevet af en forældrebestyrelse.

I praksis vil det sige, at kommunen tildeler den selvejende institution det samme beløb, som de kommunale daginstitutioner får til personale og drift, men det er bestyrelsen i den selvejende institution, der står for driften. I fagsprog er dette aftalt i en "driftsoverenskomst".

Det er således bestyrelsen, der har ansvaret for driften. For eksempel er det bestyrelsens opgave at ansætte personalet og - naturligvis i samarbejde med den pædagogiske leder og medarbejderne - at udstikke de pædagogiske retningslinjer for institutionen. Alt sammen naturligvis inden for de overordnede rammer, som kommunen og lovgivningen tillader. Kommunen har tilsynspligt med institutionen, ligesom den har det i forhold til alle andre dagtilbud i kommunen.

En selvejende institution er med andre ord en reel og konsekvent måde at uddelegere ansvar og kompetencer til borgerne i lokalsamfundet. Et system, der fremmer ansvarsfølelsen og giver forældre mulighed for at præge den del af deres børns liv, der leves i en daginstitution.

Bestyrelsen i en selvejende institution består altid af et flertal af forældre. Ofte har bestyrelsen også repræsentanter fra en forening eller et andet "frivilligt bagland" som for eksempel et menighedsråd, et boligselskab eller en fond. Nogen gange har det "frivillige bagland" ydet økonomisk støtte til etableringen af den selvejende institution. Som regel i form af bygninger eller lokaler.

Bestyrelsen i en selvejende institution står dermed med en juridisk og økonomisk selvstændig enhed, der står i spidsen for - og bærer ansvaret - for en daginstitution, der er finansieret af forældrene og kommunen.

En selvejende institution kan - modsat en privat institution - ikke trække et eventuelt overskud ud af institutionen eller selv fastsætte forældrebetalingen. Forældrebetalingen er den samme, som i kommunens øvrige daginstitutioner.